Vaiz Kürsüsü

Uluatalar Ahşap Vaiz Kürsüsü İmalatları konusunda uzman sanatkarlar tarafından Tarihi motiflere uygun olarak, yüksek teknoloji ile üretilmektedir.

Camilerde vaaz yerine kürsü denir. Kürsü, ahşap veya mermerdendir. Klasik olarak yeri sahının sol köşesidir. Bir merdivenden çıkan imam, kürsüye oturur, önünde mikrofon kuruluysa sesi dış avluya kadar ulaşır. Bazı kürsüler, cemaat safının kesilmesini önlemek için yüksekçe yapılır. Kürsüler büyük camilerde oyma ve kakma işleme sanatlarıyla örülmüştür.Ama bazi imam vaaz vermek için bazılarıda ders veya kıssa anlatmak için kürsüye çıkar.